Jaké je nejlepší spoření pro děti?

15.07.2021

Často poslední dobou narážím při své práci na dotazy, jaké je nejlepší spoření pro děti. Dnes je již na trhu dostupných více produktů pro nezletilé osoby než dříve, stačí jen správně vybrat. V následujících řádcích si popíšeme nejznámější a nejčastější produkty spoření a srovnáme je mezi sebou.

1. Doplňkové penzijní spoření
Podle mě nejlepší spoření pro nezletilé osoby je doplňkové penzijní spoření. Člověk se nesmí hned na začátku nechat odradit názvem (Proč bych měl dítěti uzavírat penzijko?). Od r. 2013, kdy se změnily podmínky je možné tento produkt založit již od 0 let. Je naprosto bez poplatků a za 300,- měsíční úložky dostane klient státní dotaci ve výši 90,- (s každou stokorunou se státní dotace zvyšuje o dvacet korun, až do max. výše 230,- státní dotace) a celá suma se ještě zhodnotí v závislosti na strategii spoření (u dynamické strategie může být zhodnocení 7 - 9 % p. a.). V 18 letech může klient za splnění určitých podmínek vybrat tzv. odbytné (necelá třetina peněz) a spoření může pokračovat dál. Obecně produkt lze ukončit nejdříve v 60 letech, ale pokud klient ukončí spoření dříve, jediné co vrací jsou státní dotace, které jsou ale ve výsledku nejnižší položka ve smlouvě. 

2. Stavební spoření
Stavební spoření je asi jeden z nejznámějších produktů, který na českém trhu máme. Uzavírá se vždy na cílovou částku, kterou si každý klient volí sám a z této cílové částky se platí poplatek za uzavření, a to 1 %. Tak jako u doplňkového penzijního spoření, i u tohoto produktu dává stát dotaci, a to ve výši 10 % z ročních příspěvků klienta, max. 2 000,- ročně. Kromě poplatku za sjednání smlouvy má stavební spoření i poplatek za vedení účtu, který se nejčastěji platí kvartálně. Tento poplatek se liší podle ceníku jednotlivých stavebních spořitelen. Každý rok je klientovi připsáno zhodnocení z naspořené částky, nicméně je ihned sraženo o daň z příjmu 15 % (u DPS se sráží až na konci nebo vůbec, záleží na variantě výběru). Peníze lze bez sankce nejdříve vybrat po 72 měsících trvání smlouvy. Zhodnocení na smlouvě zde v čase klesá, protože státní dotace je omezena výši 2 000,- ročně. Když se celkový výdělek na smlouvě zprůměruje za dobu 6 let, může být cca 3 %, ale při delším držení smlouvy bude stále nižší a nižší.

3. Investice
Dnes kromě výše uvedených spoření pro děti lze sjednat i produkty investiční. Dnes existuje již nepřeberné množství investičních společností, které tuto možnost nabízejí. Nebudeme se zabývat samotným popisem společností, ale přiblížím zde tematiku investování. Jedná se o možnost zhodnocení, ze které mají lidé nejvíce strach. Je to právě z důvodu, že u investic každý ví, že není garantovaný výnos ani garance, že klient nepřijde o peníze. Taková garance, ale není nikde v dnešní době.

Investice mohou být konzervativní - s nižším zhodnocením, ale bezpečnější nebo dynamické - s vyšším zhodnocením a také s vyšším rizikem a nebo vyvážené - směs obou. Oproti předchozím zmíněným produktům zde není žádná státní dotace, klient má jen své příspěvku + zhodnocení, které je závislé na typu investice a volby strategie, ale výhodou oproti předešlým spořením je tzv. časový test. To znamená, že po 3 letech klient při výběru nemusí platit daň ze zisku 15 %. Já osobně řadím možnost investic na druhé místo hned po penzijku jako volbu spoření pro děti, protože i bez státních dotací může mít klient na tomto produktu vyšší zhodnocení než na stavebním spoření a při alespoň základních znalostech finanční gramotnosti se i snižuje riziko ztráty peněz.

Pavel Šustr